Rådgivning

Vi har många års erfarenhet av hjälpmedel och stor samlad kunskap om de produkter vi erbjuder. Användandet av tyngdtäcken och tyngdväst bör föregås av utprovning och våra arbetsterapeuter finns till hands för att ge råd och prova ut rätt produkt. Arbetsterapeuten kommer även att göra en uppföljning anpassat till individens behov för att göra en samlad vidare bedömning.