Vårt unika kultäcke®

Sömn är ett av våra mest basala behov. Fungerar inte sömnen, fungerar inte mycket annat i livet. Sömnbrist är ett samhällsproblem som på senare år fått stor uppmärksamhet, att använda ett tyngdtäcke kan för vissa personer vara lösningen. Tyngdtäcke ger ofta ökad livskvalitet och kan vara ett alternativ till dyr medicin.

Våra tyngdtäcken klassas som medicinska hjälpmedel och lindrar sömnproblem som uppstått av olika anledningar. Tyngdtäcken används av personer med varierande diagnoser och problematik (se nedan). Ett tyngdtäcke blir för många en viktig del i en fungerande vardag.