Ett svenskt hjälpmedelsföretag med världsledande hjälpmedelsprodukter

Familjeföretaget Novista of Sweden AB, är ett svenskt hjälpmedelsföretag med lång tradition av forskning och produktutveckling. Med våra produkter skapar vi helt enkelt en tryggare och enklare vardag för både hjälpmedelsberoende och vårdgivare.

Novista utvecklar hjälpmedel som marknadsförs genom vårt närverk av distributörer runt om i världen, vi utökar distributionsnätet i takt med vår expansion. Att kunna garantera produkternas funktion och resultat är mycket viktigt för oss. Våra egenutvecklade produkter är testade och uppfyller de krav som ställs för produkter inom vårdsektorn.


Ledorden hos oss är förtroende, hög servicegrad och kvalité. Tillsammans med våra distributörer skapar livskvalitet och nya möjligheter – för såväl vårdtagare som vårdgivare.


Produktutveckling ligger oss varmt om hjärtat. Rörelseresultat återinvesteras till stor del i produktutveckling och patent.

Novista söker ständigt utnyttja nya material med egenskaper som gynnar både användare och miljö. Inställningen till formgivning skiljer sig från mängden. Vi skapar produkter med egenvärde, i modern design, med nyskapande och patenterade lösningar.

 

VAD GÖR VI FÖR  MILJÖN?

Novista of Sweden AB verkar idag på ett såväl nationellt som internationellt plan med import, export, produktutveckling, fastighetsförvaltning och försäljning. Vår ambition är att, genom ökad kunskap och medvetenhet kring miljö- och klimatfrågor, främja en miljömässigt hållbar utveckling.

 

VAR FINNS RISKERNA?

Vi arbetar över en stor geografisk karta och förbättringsmöjligheterna kan ur ett miljöperspektiv vara många. Vi har beslutat att fokusera vårt miljöarbete kring följande riskzoner:

 • Fastigheter och kontorslokaler
 • Logistik och lagerhållning
 • Emballage och avfallshantering
 • Transport och fortskaffningsmedel
 • Underleverantörer
 • Produkter
 • Resor och boende

 

VAD GÖR VI IDAG?

Vår strävan är att hela organisationen skall genomsyras av ett genomgående och enhetligt miljötänk. Det vi gör idag som vi anser anmärkningsvärt ur ett miljöperspektiv är följande:

Vi samordnar leveranser, anlitar endast ISO 14000-certifierade logistikbolag och återanvänder emballage. Vi är anslutna till FTI för återvinning av förpackningar och tidningar, källsorterar vårt avfall och arbetar med CE-certifierade produkter.

 

HUR BLIR VI BÄTTRE?

Genom ständigt ökad kunskap om miljöpåverkan och miljöfrämjande åtgärder kan vi kontinuerligt utvärdera vårt arbete för att utvecklas till ett mer miljövänligt företag.

Vi tror att en god miljö och ett framgångsrikt företagande går hand i hand och strävar alltid efter att göra affärer där både vi och vår planet står som gemensamma vinnare ur ett såväl ekonomiskt som miljömässigt perspektiv. En ökad kunskap och medvetenhet är fundamental för ett effektivt och framgångsrikt miljöarbete, för vår planet.

 

MILJÖPOLICY

Vi bemödar oss om att bevara miljön till kommande generationer. Novista of Sweden AB förbinder sig att bortom den aktuella lagstiftningen, ständigt genomföra miljöfrämjande förbättringar.

Vi vill inrikta oss på följande frågor:

 • Att vara en förebild i miljöfrågor för våra kunder och partner.
 • Att förbättra flödesstyrningen och lagringspolicyn för reducerad miljöpåverkan.
 • Att utbilda och ge medvetenhet om det enskilda miljöansvaret.
 • Att främja återanvändning av material framför återvinning, samt att främja återvinning framför nedgrävning.
 • Att anse att förebyggande är ett viktigt tema i vårt tänkande och i våra åtgärder, både internt och gentemot våra kunder.
 • Att styra risker genom information, kommunikation och signalering.

Läs mer